▹Packaging

New

211811805

ใส่ขนม 50-125 กรัม x 8 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

New

211811804

ใส่ขนม 50-125 กรัม x 8 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

211811802

ขนมขนาด 50-100 กรัม (บรรจุ 8 ชิ้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

211811801

ขนมขนาด 50-100 กรัม (บรรจุ 8 ชิ้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

New

2118210061

ขนาดขนม 50-100 กรัม ตัวเลือกบรรจุ 6 หรือ8 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
New
New

BK-143

สำหรับขนมขนาด 80-100 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

New

211810802

50 กรัม ใส่ได้ 6 ชิ้น

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

BK-125

สำหรับขนมขนาด150-180 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

New

21182050612

ขนาด 50-80g. ตัวเลือก 2 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BK-111

ขนมน้ำหนัก 80-100 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

New

2118210812

ขนมขนาด 50-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

New

2118210612

ขนมขนาด 50-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

BK-119

ขนาดขนม 65-125 กรัม ไม่รวมถุงแยกชิ้นในกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

23309011505015

ตัวเลือก ขนาด 9x11.5 ซม. / 10x13.5 ซม. / 11x15 ซม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

2118150611

กล่องขนมไหว้พระจันทร์ 50-80 กรัม /6ช่อง

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

2118210611

ตัวเลือกขนาดกล่อง 6 , 8 ชิ้น ขนมขนาด 50-80 กรัม

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿120 ฿120
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

2118120011

กล่องขนมไหว้พระจันทร์

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

2113952505

ขนมขนาด 50-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

BK0047

ขนาดขนม 80-125 กรัม

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

BK0042

1 ชุด ขนาดขนม 50-80 กรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

New

BK0041

ขนาดขนม 65-125 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

ฺBK0037

บรรจุขนมได้ 8 ชิ้น (ขนาดขนม 65 - 125 กรัม)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

2330901200504

ขนาด 9x12 ซม. / 10x13.5 ซม. / 11x15 ซม.

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿80 ฿80
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ฺBK0032

6 ช่อง (ขนาดขนม 50-80 กรัม)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

2113952251

ขนาดขนม 50-100 กรัม ไม่รวมป้ายห้อย บรรจุขนม 4-6 ชิ้น/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿225 ฿225
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

23121051050501

ตัวเลือก 2 ขนาด (ไม่รวมถาดพลาสติก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

21181100

ขนมน้ำหนัก 100-125 กรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿150 ฿150
 
สินค้าหมด

 

New

211811201

ขนมน้ำหนัก 100-125 กรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

New

211811001

ขนมน้ำหนัก 100-125 กรัม

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

2331001350503

ขนมน้ำหนัก 75-80g ขนาด 10*13.5 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

boxppp0528

ขนมขนาด 50 - 80 กรัม

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

New

boxppp0515

น้ำหนักขนม 50 - 80 กรัม / บรรจุได้ 10 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

boxppp0498

ขนม 65-125 กรัม บรรจุ 8 ชิ้น

ขายแล้ว 24 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

boxppp0497

บรรจุขนม 6 ชิ้น ขนาด 65-100 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

boxppp0474

ขนมขนาด 65 - 125 กรัม (ขนาด 8 ชิ้น)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

211810803

ขนมน้ำหนัก 50-80 กรัม

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

boxppp0250

น้ำหนักขนม 65-125 กรัม (6 ชิ้น)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

bags0027

ขนมขนาด 65-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

bags00023

ตัวเลือก เฉพาะกล่อง 5 ใบ , เซ็ทกล่อง+ถุงหิ้ว 1 ชุด

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿80 ฿80
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

boxppp0329

ขนมขนาด 65-125 กรัม (บรรจุ 6 ชิ้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

boxppp0263

ขนมขนาด 65-125 กรัม (บรรจุขนม 5 ชิ้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

boxppp00139

ขนมน้ำหนัก 65 - 125 กรัม (ขนาดบรรจุ 4 ชิ้น)

ขายแล้ว 19 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

boxppp0111

ขนมขนาด 65-125 กรัม (บรรจุขนม 8 ชิ้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

boxppp0099

ขนมขนาด 65-125 กรัม (บรรจุ 8 ชิ้น)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

boxppp0081

ขนมขนาด 65-125 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

215811201

ตัวเลือกสินค้า 3 แบบ

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿40 ฿40
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BK-085

ช่องขนาด 7.5*7.5 ซม.ขนมขนาด 50-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

New

2118005025

ใส่ขนม 60-80 g.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

BK-160

ขนมขนาด 50-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

211810804

ขนมขนาด 100 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

2330901200505

แพค 50 ใบ / 9x12ซม., 10x14ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BK-157

ขนมขนาด 80-125 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

New

BK-155

(ไม่รวมพู่) ตัวเลือกกระดาษสีแดง หรือ สีดำ ขนม 50-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

254702957852

ตัวเลือก สีทอง / สีแดง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿225 ฿225
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

21182061801

ขนมขนาด 50-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

New

2118052501

ขนมขนาด 50-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

New

211821081901

50-80 กรัม ตัวเลือก กระดาษคาดสีขาว หรือ สีดำ (ไม่รวมพู่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

2118050451

ตัวเลือกชนาดบรรจุ 4 , 6 ชิ้น ขนาดขนม 50-80 g. ไม่รวมเชือก,ป้ายห้อย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿175 ฿175
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

2118150451

ขนาด 50-80g. ตัวเลือกขนาด 4,6 ช่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BK-141

ตัวเลือกสีแดง , สีทอง (ขนมขนาด 50-80 กรัม) ไม่รวมของตกแต่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BK-140

ตัวเลือกกระดาษสีแดง, สีขาว (ชนมขนาด 50 กรัม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

211805063002

ขนมขนาด 80-100 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

New

BK-132

ตัวเลือก 4 หรือ 6 ช่อง (ขนมขนาด 50-80 กรัม) ไม่รวมพู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ฺBK-130

ตัวเลือกกระดาษคาดสีขาว หรือ สีดำ (ไม่รวมพู่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BK-128

ตัวเลือกขนาด 4 , 6 ช่อง (ขนมขนาด 100 กรัม) ไม่รวมพู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BK-126

ตัวเลือกขนาด 4 หรือ 6 ช่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

2330901200503

ตัวเลือก ขนาด 9x11.5 ซม. / 10x13.5 ซม. / 11x15 ซม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

2330901200502

ตัวเลือก ขนาด 9 x 12 ซม. / 10 x 14 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

21138147591

ช่องขนาด 7.5 x 7.5 ซม. 1 ใบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

2118130911

กล่องขนมไหว้พระจันทร์ 9 ชิ้น ขนาดขนม 50-100 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

2118140031

กล่องขนมไหว้พระจันทร์

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

New

2118250411

ตัวเลือก 4,6 ช่อง ขนมขนาด 100-125 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

2118110451

ตัวเลือก 4,6 ช่อง ขนมขนาด 50-80 กรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿225 ฿225
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

2118250811

บรรจุ 8 ชิ้น ขนาดขนม 50-80 กรัม

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

2118250011

ใส่ขนมไหว้พระจันทร์ชิ้นใหญ่ขนาด 15-17 ซม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

2330901200501

ตัวเลือก 3 ชนาด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

211390101

(10 ใบ) ขนมขนาด 80-125 กรัม

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

New

ฺBK0052

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้